libgadu  1.12.2
 All Struktury Danych Pliki Funkcje Zmienne Definicje typów Wyliczenia Wartości wyliczeń Definicje Grupay Strony
libgadu

libgadu jest biblioteką przeznaczoną do obsługi protokołu komunikatora Gadu-Gadu. Przez dłuższy czas była integralną częścią Eksperymentalnego Klienta Gadu-Gadu, lecz ze względu na problemy z dystrybucją pakietów i wykorzystaniem w innych projektach, została wydzielona. Własnościowy protokół został rozszyfrowany metodą inżynierii wstecznej (ang. "reverse engineering"), przez co libgadu może nie być w 100% zgodna z pierwowzorem.

Biblioteka jest udostępniana na zasadach licencji LGPL w wersji 2.1, której treść znajduje się w pliku COPYING. Biblioteka została napisana w języku C i jest niezależna od systemu operacyjnego czy środowiska. Pracuje pod systemami operacyjnymi zgodnymi z POSIX, również BeOS i Win32. Używana jest w aplikacjach konsolowych, jak i graficznych GTK+ i Qt.

Strona projektu znajduje się pod adresem http://libgadu.net/. Osoby zainteresowane biblioteką mogą zapisać się na listę dyskusyjną libgadu-devel poświęconą rozwojowi biblioteki, programowaniu przy jej użyciu oraz protokołowi Gadu-Gadu. Istnieje również lista libgadu-commit, na którą są wysyłane informacje o zmianach w kodzie źródłowym.

Dokumentację podzielono na następujące działy:

Ostrzeżenie
Należy pamiętać, że używanie alternatywnych klientów jest niezgodne z regulaminem korzystania z serwisu Gadu-Gadu.
Nota
Na potrzeby przykładów użyto numerów kontaktów typu 1234 itp. Numery te prawdopodobnie są numerami używanymi, dlatego testując własny kod nie należy używać losowo wybranych numerów, tylko własnych lub zarejestrowanych na potrzeby testów. Dobrym zwyczajem jest również usuwanie kont po zakończeniu eksperymentów.