libgadu  1.12.2
 All Struktury Danych Pliki Funkcje Zmienne Definicje typów Wyliczenia Wartości wyliczeń Definicje Grupay Strony
Lista zmian

Niniejsza strona zawiera listę zmian, zwłaszcza tych mających wpływ na API lub ABI biblioteki. Poprawki dostarczające nową funkcjonalność w większości przypadków nie mają wpływ na interfejs binarny biblioteki. Nowe funkcje, stałe i pola struktur nie zmieniają dotychczasowego zachowania.

libgadu 1.12.2

libgadu 1.12.1

libgadu 1.12.0

libgadu 1.11.3

libgadu 1.11.2

libgadu 1.11.1

libgadu 1.11.0

libgadu 1.10.1

libgadu 1.10.0

libgadu 1.9.1

libgadu 1.9.0

libgadu 1.8.0