libgadu  1.12.2
 All Struktury Danych Pliki Funkcje Zmienne Definicje typów Wyliczenia Wartości wyliczeń Definicje Grupay Strony
Funkcje
Dokumentacja pliku endian.c

Konwersja między różnymi kolejnościami bajtów. Więcej...

Funkcje

uint64_t gg_fix64 (uint64_t x)
 
uint32_t gg_fix32 (uint32_t x)
 
uint16_t gg_fix16 (uint16_t x)
 

Opis szczegółowy

Konwersja między różnymi kolejnościami bajtów.