libgadu  1.12.2
 All Struktury Danych Pliki Funkcje Zmienne Definicje typów Wyliczenia Wartości wyliczeń Definicje Grupay Strony
Struktury danych
Tutaj znajdują się struktury danych wraz z ich krótkimi opisami:
oC_gg_chat_list
oC_gg_eventqueue
oC_gg_imgout_queue_t
oC_gg_msg_list
oC_gg_protobuf_uin_buff
oCgg_add_remove
oCgg_chat_create
oCgg_chat_created
oCgg_chat_invite
oCgg_chat_invite_ack
oCgg_chat_leave
oCgg_chat_left
oCgg_commonStruktura wspólna dla wszystkich sesji i połączeń
oCgg_dccPołączenie bezpośrednie do wersji Gadu-Gadu 6.x
oCgg_dcc7Połączenie bezpośrednie od wersji Gadu-Gadu 7.x
oCgg_dcc7_abort
oCgg_dcc7_aborted
oCgg_dcc7_accept
oCgg_dcc7_id_reply
oCgg_dcc7_id_request
oCgg_dcc7_id_tIdentyfikator połączenia bezpośredniego Gadu-Gadu 7.x
oCgg_dcc7_info
oCgg_dcc7_new
oCgg_dcc7_reject
oCgg_dcc7_relay
oCgg_dcc7_relay_reply
oCgg_dcc7_relay_reply_server
oCgg_dcc7_relay_req
oCgg_dcc7_voice_auth
oCgg_dcc7_voice_data
oCgg_dcc7_voice_init
oCgg_dcc7_voice_init_confirm
oCgg_dcc7_voice_nodata
oCgg_dcc7_welcome_p2p
oCgg_dcc7_welcome_server
oCgg_dcc_big_packet
oCgg_dcc_small_packet
oCgg_dcc_tiny_packet
oCgg_eventOpis zdarzenia
oCgg_event_ackOpis zdarzenia GG_EVENT_ACK
oCgg_event_ack110Opis zdarzenia GG_EVENT_ACK110
oCgg_event_chat_createdOpis zdarzenia GG_EVENT_CHAT_CREATED
oCgg_event_chat_infoOpis zdarzenia GG_EVENT_CHAT_INFO
oCgg_event_chat_info_updateOpis zdarzenia GG_EVENT_CHAT_INFO_UPDATE
oCgg_event_chat_invite_ackOpis zdarzenia GG_EVENT_CHAT_INVITE_ACK
oCgg_event_dcc7_acceptOpis zdarzenia GG_EVENT_DCC7_ACCEPT
oCgg_event_dcc7_connectedOpis zdarzenia GG_EVENT_DCC7_CONNECTED
oCgg_event_dcc7_doneOpis zdarzenia GG_EVENT_DCC7_DONE
oCgg_event_dcc7_pendingOpis zdarzenia GG_EVENT_DCC7_PENDING
oCgg_event_dcc7_rejectOpis zdarzenia GG_EVENT_DCC7_REJECT
oCgg_event_dcc_voice_dataOpis zdarzenia GG_EVENT_DCC_VOICE_DATA
oCgg_event_image_replyOpis zdarzenia GG_EVENT_IMAGE_REPLY
oCgg_event_image_requestOpis zdarzenia GG_EVENT_IMAGE_REQUEST
oCgg_event_imtokenOpis zdarzenia GG_EVENT_IMTOKEN
oCgg_event_json_eventOpis zdarzenia GG_EVENT_JSON_EVENT
oCgg_event_msgOpis zdarzeń GG_EVENT_MSG i GG_EVENT_MULTILOGON_MSG
oCgg_event_multilogon_infoOpis zdarzenia GG_EVENT_MULTILOGON_INFO
oCgg_event_notify60Opis zdarzenia GG_EVENT_NOTIFY_REPLY60
oCgg_event_notify_descrOpis zdarzenia GG_EVENT_NOTIFY_DESCR
oCgg_event_pong110Opis zdarzenia GG_EVENT_PONG110
oCgg_event_statusOpis zdarzenia GG_EVENT_STATUS
oCgg_event_status60Opis zdarzenia GG_EVENT_STATUS60
oCgg_event_typing_notificationOpis zdarzenia GG_EVENT_TYPING_NOTIFICATION
oCgg_event_unionUnia wszystkich zdarzeń zwracanych przez funkcje gg_watch_fd(), gg_dcc_watch_fd() i gg_dcc7_watch_fd()
oCgg_event_user_dataOpis zdarzenia GG_EVENT_USER_DATA
oCgg_event_user_data_attrAtrybut użytkownika
oCgg_event_user_data_userStruktura opisująca kontakt w zdarzeniu GG_EVENT_USER_DATA
oCgg_event_userlistOpis zdarzenia GG_EVENT_USERLIST
oCgg_event_userlist100_replyOpis zdarzenia GG_EVENT_USERLIST100_REPLY
oCgg_event_userlist100_versionOpis zdarzenia GG_EVENT_USERLIST100_VERSION
oCgg_event_xml_eventOpis zdarzenia GG_EVENT_XML_EVENT
oCgg_file_infoOdpowiednik struktury WIN32_FIND_DATA z API WIN32
oCgg_header
oCgg_httpPołączenie HTTP
oCgg_image_queueKolejka odbieranych obrazków
oCgg_login
oCgg_login60
oCgg_login70
oCgg_login80
oCgg_login80_failed
oCgg_login80_okLogowanie powiodło się (pakiet GG_LOGIN80_OK)
oCgg_login_ext
oCgg_login_paramsParametry połączenia z serwerem Gadu-Gadu
oCgg_msg_image_reply
oCgg_msg_image_request
oCgg_msg_recipients
oCgg_msg_richtext
oCgg_msg_richtext_colorStruktura opisującą kolor tekstu dla atrybutu GG_FONT_COLOR
oCgg_msg_richtext_formatStruktura opisująca formatowanie tekstu
oCgg_msg_richtext_imageStrukturya opisująca obrazek wstawiony do wiadomości dla atrubutu GG_FONT_IMAGE
oCgg_multilogon_disconnect
oCgg_multilogon_id_tIdentyfikator sesji multilogowania
oCgg_multilogon_info
oCgg_multilogon_info_item
oCgg_multilogon_sessionStruktura opisująca sesję multilogowania
oCgg_new_statusZmiana statusu (pakiet GG_NEW_STATUS i GG_NEW_STATUS80BETA)
oCgg_new_status80Zmiana stanu (pakiet GG_NEW_STATUS80)
oCgg_notify
oCgg_notify_reply
oCgg_notify_reply60
oCgg_notify_reply77
oCgg_notify_reply80
oCgg_packet_handler_t
oCgg_pubdirWynik operacji na katalogu publicznym
oCgg_pubdir50_entryPole zapytania lub odpowiedzi katalogu publicznego
oCgg_pubdir50_reply
oCgg_pubdir50_request
oCgg_pubdir50_sZapytanie lub odpowiedź katalogu publicznego
oCgg_recv_msg
oCgg_recv_msg80
oCgg_recv_msg_ack
oCgg_send_msg
oCgg_send_msg80
oCgg_send_msg_ack
oCgg_sessionSesja Gadu-Gadu
oCgg_session_private
oCgg_socket_manager_tStruktura opisująca funkcje zarządzające gniazdami, jeżeli aplikacja sama je obsługuje
oCgg_state_transition_t
oCgg_status
oCgg_status60
oCgg_status77
oCgg_tokenToken autoryzacji niektórych operacji HTTP
oCgg_tvbuff
oCgg_tvbuilder
oCgg_typing_notification
oCgg_user_data
oCgg_user_data_user
oCgg_userlist100_reply
oCgg_userlist100_request
oCgg_userlist100_version
oCgg_userlist_reply
oCgg_userlist_request
\Cgg_welcome