libgadu  1.12.2
 All Struktury Danych Pliki Funkcje Zmienne Definicje typów Wyliczenia Wartości wyliczeń Definicje Grupay Strony
Dodatkowe strony
Tutaj znajduje się lista wszystkich stron dokumentacji:
oLista rzeczy do zrobienia
\Lista błędów