libgadu  1.12.2
 All Struktury Danych Pliki Funkcje Zmienne Definicje typów Wyliczenia Wartości wyliczeń Definicje Grupay Strony
Brakująca funkcjonalność

Ze względu na konieczność użycia inżynierii wstecznej, biblioteka nie gwarantuje stuprocentowej zgodności z oryginalnym klientem. Poza tym, część funkcjonalności z braku czasu, zasobów lub zainteresowania nie została jeszcze zaimplementowana:

Jeśli jesteś w stanie pomóc, skontaktuj się z autorami na liście dyskusyjnej libgadu-devel.