libgadu  1.12.2
 All Struktury Danych Pliki Funkcje Zmienne Definicje typów Wyliczenia Wartości wyliczeń Definicje Grupay Strony
Funkcje
Dokumentacja pliku deflate.c

Funkcje kompresji Deflate. Więcej...

Funkcje

unsigned char * gg_deflate (const char *in, size_t *out_lenp)
 
char * gg_inflate (const unsigned char *in, size_t length)
 

Opis szczegółowy

Funkcje kompresji Deflate.

Dokumentacja funkcji

unsigned char* gg_deflate ( const char *  in,
size_t *  out_lenp 
)

Kompresuje dane wejściowe algorytmem Deflate z najwyższym stopniem kompresji, tak samo jak oryginalny klient.

Wynik funkcji należy zwolnić za pomocą free.

Parametry
inCiąg znaków do skompresowania, zakończony \0
out_lenpWskaźnik na zmienną, do której zostanie zapisana długość bufora wynikowego
Zwraca
Skompresowany ciąg znaków lub NULL w przypadku niepowodzenia.
char* gg_inflate ( const unsigned char *  in,
size_t  length 
)

Dekompresuje dane wejściowe w formacie Deflate.

Wynik funkcji należy zwolnić za pomocą free.

Parametry
inBufor danych skompresowanych algorytmem Deflate
lengthDługość bufora wejściowego
Nota
Dokleja \0 na końcu bufora wynikowego.
Zwraca
Zdekompresowany ciąg znaków, zakończony \0, lub NULL w przypadku niepowodzenia.