libgadu  1.12.2
 All Struktury Danych Pliki Funkcje Zmienne Definicje typów Wyliczenia Wartości wyliczeń Definicje Grupay Strony
Funkcje | Zmienne
Dokumentacja pliku encoding.c

Funkcje konwersji kodowania tekstu. Więcej...

Funkcje

static char * gg_encoding_convert_cp1250_utf8 (const char *src, int src_length, int dst_length)
 
static char * gg_encoding_convert_utf8_cp1250 (const char *src, int src_length, int dst_length)
 
char * gg_encoding_convert (const char *src, gg_encoding_t src_encoding, gg_encoding_t dst_encoding, int src_length, int dst_length)
 

Zmienne

static const uint16_t table_cp1250 []
 

Opis szczegółowy

Funkcje konwersji kodowania tekstu.

Dokumentacja funkcji

static char* gg_encoding_convert_cp1250_utf8 ( const char *  src,
int  src_length,
int  dst_length 
)
static

Zamienia tekst kodowany CP1250 na UTF-8.

Parametry
srcTekst źródłowy w CP1250.
src_lengthDługość ciągu źródłowego (nigdy ujemna).
dst_lengthDługość ciągu docelowego (jeśli -1, nieograniczona).
Zwraca
Zaalokowany bufor z tekstem w UTF-8.
static char* gg_encoding_convert_utf8_cp1250 ( const char *  src,
int  src_length,
int  dst_length 
)
static

Zamienia tekst kodowany UTF-8 na CP1250.

Parametry
srcTekst źródłowy w UTF-8.
src_lengthDługość ciągu źródłowego (nigdy ujemna).
dst_lengthDługość ciągu docelowego (jeśli -1, nieograniczona).
Zwraca
Zaalokowany bufor z tekstem w CP1250.
char* gg_encoding_convert ( const char *  src,
gg_encoding_t  src_encoding,
gg_encoding_t  dst_encoding,
int  src_length,
int  dst_length 
)

Zamienia kodowanie tekstu.

Parametry
srcTekst źródłowy.
src_encodingKodowanie tekstu źródłowego.
dst_encodingKodowanie tekstu docelowego.
src_lengthDługość ciągu źródłowego w bajtach (jeśli -1, zostanie obliczona na podstawie zawartości src).
dst_lengthDługość ciągu docelowego w bajtach (jeśli -1, nieograniczona).
Zwraca
Zaalokowany bufor z tekstem w kodowaniu docelowym.

Dokumentacja zmiennych

const uint16_t table_cp1250[]
static
Wartość początkowa:
=
{
0x20ac, '?', 0x201a, '?', 0x201e, 0x2026, 0x2020, 0x2021,
'?', 0x2030, 0x0160, 0x2039, 0x015a, 0x0164, 0x017d, 0x0179,
'?', 0x2018, 0x2019, 0x201c, 0x201d, 0x2022, 0x2013, 0x2014,
'?', 0x2122, 0x0161, 0x203a, 0x015b, 0x0165, 0x017e, 0x017a,
0x00a0, 0x02c7, 0x02d8, 0x0141, 0x00a4, 0x0104, 0x00a6, 0x00a7,
0x00a8, 0x00a9, 0x015e, 0x00ab, 0x00ac, 0x00ad, 0x00ae, 0x017b,
0x00b0, 0x00b1, 0x02db, 0x0142, 0x00b4, 0x00b5, 0x00b6, 0x00b7,
0x00b8, 0x0105, 0x015f, 0x00bb, 0x013d, 0x02dd, 0x013e, 0x017c,
0x0154, 0x00c1, 0x00c2, 0x0102, 0x00c4, 0x0139, 0x0106, 0x00c7,
0x010c, 0x00c9, 0x0118, 0x00cb, 0x011a, 0x00cd, 0x00ce, 0x010e,
0x0110, 0x0143, 0x0147, 0x00d3, 0x00d4, 0x0150, 0x00d6, 0x00d7,
0x0158, 0x016e, 0x00da, 0x0170, 0x00dc, 0x00dd, 0x0162, 0x00df,
0x0155, 0x00e1, 0x00e2, 0x0103, 0x00e4, 0x013a, 0x0107, 0x00e7,
0x010d, 0x00e9, 0x0119, 0x00eb, 0x011b, 0x00ed, 0x00ee, 0x010f,
0x0111, 0x0144, 0x0148, 0x00f3, 0x00f4, 0x0151, 0x00f6, 0x00f7,
0x0159, 0x016f, 0x00fa, 0x0171, 0x00fc, 0x00fd, 0x0163, 0x02d9,
}

Tablica konwersji CP1250 na Unikod.