libgadu  1.12.2
 All Struktury Danych Pliki Funkcje Zmienne Definicje typów Wyliczenia Wartości wyliczeń Definicje Grupay Strony
Moduły
Połączenia bezpośrednie między klientami

Moduły

 Połączenia bezpośrednie do wersji Gadu-Gadu 6.x
 
 Połączenia bezpośrednie od wersji Gadu-Gadu 7.x
 

Opis szczegółowy