libgadu  1.12.2
 All Struktury Danych Pliki Funkcje Zmienne Definicje typów Wyliczenia Wartości wyliczeń Definicje Grupay Strony
Pola danych
Dokumentacja struktury gg_common

Struktura wspólna dla wszystkich sesji i połączeń. Więcej...

Pola danych

int fd
 Obserwowany deskryptor. Więcej...
 
int check
 Informacja o żądaniu odczytu/zapisu (patrz gg_check_t) Więcej...
 
int state
 Aktualny stan połączenia (patrz gg_state_t) Więcej...
 
int error
 Kod błędu dla GG_STATE_ERROR (patrz gg_error_t) Więcej...
 
int type
 Rodzaj sesji (patrz gg_session_t) Więcej...
 
int id
 Identyfikator sesji. Więcej...
 
int timeout
 Czas pozostały do zakończenia stanu. Więcej...
 
int(* callback )(struct gg_common *)
 Funkcja zwrotna. Więcej...
 
void(* destroy )(struct gg_common *)
 Funkcja zwalniania zasobów. Więcej...
 

Opis szczegółowy

Struktura wspólna dla wszystkich sesji i połączeń.

Pozwala na proste rzutowanie niezależne od rodzaju połączenia.

Dokumentacja pól

int fd

Obserwowany deskryptor.

int check

Informacja o żądaniu odczytu/zapisu (patrz gg_check_t)

int state

Aktualny stan połączenia (patrz gg_state_t)

int error

Kod błędu dla GG_STATE_ERROR (patrz gg_error_t)

int type

Rodzaj sesji (patrz gg_session_t)

int id

Identyfikator sesji.

int timeout

Czas pozostały do zakończenia stanu.

int(* callback)(struct gg_common *)

Funkcja zwrotna.

void(* destroy)(struct gg_common *)

Funkcja zwalniania zasobów.


Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z pliku: