libgadu  1.12.2
 All Struktury Danych Pliki Funkcje Zmienne Definicje typów Wyliczenia Wartości wyliczeń Definicje Grupay Strony
Pola danych
Dokumentacja struktury gg_dcc7_accept

Pola danych

uint32_t uin
 
gg_dcc7_id_t id
 
uint32_t offset
 
uint32_t dunno1
 

Dokumentacja pól

uint32_t uin
uint32_t offset
uint32_t dunno1

Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z pliku: