libgadu  1.12.2
 All Struktury Danych Pliki Funkcje Zmienne Definicje typów Wyliczenia Wartości wyliczeń Definicje Grupay Strony
Pola danych
Dokumentacja struktury gg_dcc7_id_reply

Pola danych

uint32_t type
 
gg_dcc7_id_t id
 Rodzaj transmisji. Więcej...
 

Dokumentacja pól

uint32_t type

Rodzaj transmisji.


Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z pliku: