libgadu  1.12.2
 All Struktury Danych Pliki Funkcje Zmienne Definicje typów Wyliczenia Wartości wyliczeń Definicje Grupay Strony
Pola danych
Dokumentacja struktury gg_dcc7_info

Pola danych

uint32_t uin
 
uint32_t type
 
gg_dcc7_id_t id
 
char info [GG_DCC7_INFO_LEN]
 
char hash [GG_DCC7_INFO_HASH_LEN]
 

Dokumentacja pól

uint32_t uin
uint32_t type
char info[GG_DCC7_INFO_LEN]

Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z pliku: