libgadu  1.12.2
 All Struktury Danych Pliki Funkcje Zmienne Definicje typów Wyliczenia Wartości wyliczeń Definicje Grupay Strony
Pola danych
Dokumentacja struktury gg_dcc7_new

Pola danych

gg_dcc7_id_t id
 
uint32_t uin_from
 
uint32_t uin_to
 
uint32_t type
 
unsigned char filename [GG_DCC7_FILENAME_LEN]
 
uint32_t size
 
uint32_t size_hi
 
unsigned char hash [GG_DCC7_HASH_LEN]
 

Dokumentacja pól

uint32_t uin_from
uint32_t uin_to
uint32_t type
unsigned char filename[GG_DCC7_FILENAME_LEN]
uint32_t size
uint32_t size_hi
unsigned char hash[GG_DCC7_HASH_LEN]

Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z pliku: