libgadu  1.12.2
 All Struktury Danych Pliki Funkcje Zmienne Definicje typów Wyliczenia Wartości wyliczeń Definicje Grupay Strony
Pola danych
Dokumentacja struktury gg_dcc7_reject

Pola danych

uint32_t uin
 Numer odrzucającego połączenie. Więcej...
 
gg_dcc7_id_t id
 Identyfikator połączenia. Więcej...
 
uint32_t reason
 Powód rozłączenia. Więcej...
 

Dokumentacja pól

uint32_t uin

Numer odrzucającego połączenie.

Identyfikator połączenia.

uint32_t reason

Powód rozłączenia.


Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z pliku: