libgadu  1.12.2
 All Struktury Danych Pliki Funkcje Zmienne Definicje typów Wyliczenia Wartości wyliczeń Definicje Grupay Strony
Pola danych
Dokumentacja struktury gg_event_ack

Opis zdarzenia GG_EVENT_ACK. Więcej...

Pola danych

uin_t recipient
 Numer odbiorcy. Więcej...
 
int status
 Status doręczenia. Więcej...
 
int seq
 Numer sekwencyjny wiadomości. Więcej...
 

Opis szczegółowy

Opis zdarzenia GG_EVENT_ACK.

Dokumentacja pól

uin_t recipient

Numer odbiorcy.

int status

Status doręczenia.

int seq

Numer sekwencyjny wiadomości.


Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z pliku: