libgadu  1.12.2
 All Struktury Danych Pliki Funkcje Zmienne Definicje typów Wyliczenia Wartości wyliczeń Definicje Grupay Strony
Pola danych
Dokumentacja struktury gg_event_ack110

Opis zdarzenia GG_EVENT_ACK110. Więcej...

Pola danych

uint8_t msg_type
 Rodzaj wiadomości (0x01 - zwykła, 0x02 - konferencja) Więcej...
 
uint32_t seq
 Numer sekwencyjny. Więcej...
 
uint32_t time
 Czas zdarzenia. Więcej...
 

Opis szczegółowy

Opis zdarzenia GG_EVENT_ACK110.

Dokumentacja pól

uint8_t msg_type

Rodzaj wiadomości (0x01 - zwykła, 0x02 - konferencja)

uint32_t seq

Numer sekwencyjny.

uint32_t time

Czas zdarzenia.


Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z pliku: