libgadu  1.12.2
 All Struktury Danych Pliki Funkcje Zmienne Definicje typów Wyliczenia Wartości wyliczeń Definicje Grupay Strony
Pola danych
Dokumentacja struktury gg_event_chat_created

Opis zdarzenia GG_EVENT_CHAT_CREATED. Więcej...

Pola danych

uint64_t id
 Identyfikator konferencji. Więcej...
 
uint32_t seq
 Numer sekwencyjny. Więcej...
 

Opis szczegółowy

Opis zdarzenia GG_EVENT_CHAT_CREATED.

Dokumentacja pól

uint64_t id

Identyfikator konferencji.

uint32_t seq

Numer sekwencyjny.


Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z pliku: