libgadu  1.12.2
 All Struktury Danych Pliki Funkcje Zmienne Definicje typów Wyliczenia Wartości wyliczeń Definicje Grupay Strony
Pola danych
Dokumentacja struktury gg_event_chat_info

Opis zdarzenia GG_EVENT_CHAT_INFO. Więcej...

Pola danych

uint64_t id
 Identyfikator konferencji. Więcej...
 
uint32_t version
 Wersja informacji o konferencji. Więcej...
 
uint32_t participants_count
 Ilość uczestników. Więcej...
 
uin_tparticipants
 Lista uczestników. Więcej...
 

Opis szczegółowy

Opis zdarzenia GG_EVENT_CHAT_INFO.

Dokumentacja pól

uint64_t id

Identyfikator konferencji.

uint32_t version

Wersja informacji o konferencji.

uint32_t participants_count

Ilość uczestników.

uin_t* participants

Lista uczestników.


Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z pliku: