libgadu  1.12.2
 All Struktury Danych Pliki Funkcje Zmienne Definicje typów Wyliczenia Wartości wyliczeń Definicje Grupay Strony
Pola danych
Dokumentacja struktury gg_event_chat_info_update

Opis zdarzenia GG_EVENT_CHAT_INFO_UPDATE. Więcej...

Pola danych

uint64_t id
 Identyfikator konferencji. Więcej...
 
uint32_t type
 Typ aktualizacji (GG_CHAT_INFO_UPDATE_*) Więcej...
 
uin_t participant
 Uczestnik, którego dotyczy aktualizacja. Więcej...
 
uin_t inviter
 Uczestnik inicjujący aktualizację (zapraszający) Więcej...
 
uint32_t version
 Wersja informacji o konferencji. Więcej...
 
uint32_t time
 Czas zdarzenia. Więcej...
 

Opis szczegółowy

Opis zdarzenia GG_EVENT_CHAT_INFO_UPDATE.

Dokumentacja pól

uint64_t id

Identyfikator konferencji.

uint32_t type

Typ aktualizacji (GG_CHAT_INFO_UPDATE_*)

uin_t participant

Uczestnik, którego dotyczy aktualizacja.

uin_t inviter

Uczestnik inicjujący aktualizację (zapraszający)

uint32_t version

Wersja informacji o konferencji.

uint32_t time

Czas zdarzenia.


Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z pliku: