libgadu  1.12.2
 All Struktury Danych Pliki Funkcje Zmienne Definicje typów Wyliczenia Wartości wyliczeń Definicje Grupay Strony
Pola danych
Dokumentacja struktury gg_event_dcc_voice_data

Opis zdarzenia GG_EVENT_DCC_VOICE_DATA. Więcej...

Pola danych

uint8_t * data
 Dane dźwiękowe. Więcej...
 
int length
 Rozmiar danych dźwiękowych. Więcej...
 

Opis szczegółowy

Opis zdarzenia GG_EVENT_DCC_VOICE_DATA.

Dokumentacja pól

uint8_t* data

Dane dźwiękowe.

int length

Rozmiar danych dźwiękowych.


Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z pliku: