libgadu  1.12.2
 All Struktury Danych Pliki Funkcje Zmienne Definicje typów Wyliczenia Wartości wyliczeń Definicje Grupay Strony
Pola danych
Dokumentacja struktury gg_event_image_reply

Opis zdarzenia GG_EVENT_IMAGE_REPLY. Więcej...

Pola danych

uin_t sender
 Nadawca obrazka. Więcej...
 
uint32_t size
 Rozmiar obrazka. Więcej...
 
uint32_t crc32
 Suma kontrolna CRC32. Więcej...
 
char * filename
 Nazwa pliku. Więcej...
 
char * image
 Bufor z obrazkiem. Więcej...
 

Opis szczegółowy

Opis zdarzenia GG_EVENT_IMAGE_REPLY.

Dokumentacja pól

uin_t sender

Nadawca obrazka.

uint32_t size

Rozmiar obrazka.

uint32_t crc32

Suma kontrolna CRC32.

char* filename

Nazwa pliku.

char* image

Bufor z obrazkiem.


Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z pliku: