libgadu  1.12.2
 All Struktury Danych Pliki Funkcje Zmienne Definicje typów Wyliczenia Wartości wyliczeń Definicje Grupay Strony
Pola danych
Dokumentacja struktury gg_event_msg

Opis zdarzeń GG_EVENT_MSG i GG_EVENT_MULTILOGON_MSG. Więcej...

Pola danych

uin_t sender
 Numer nadawcy/odbiorcy. Więcej...
 
int msgclass
 Klasa wiadomości. Więcej...
 
time_t time
 Czas nadania. Więcej...
 
unsigned char * message
 Treść wiadomości. Więcej...
 
int recipients_count
 Liczba odbiorców konferencji. Więcej...
 
uin_trecipients
 Odbiorcy konferencji. Więcej...
 
int formats_length
 Długość informacji o formatowaniu tekstu. Więcej...
 
void * formats
 Informacje o formatowaniu tekstu. Więcej...
 
uint32_t seq
 Numer sekwencyjny wiadomości. Więcej...
 
char * xhtml_message
 Treść wiadomości w formacie XHTML. Więcej...
 
uint64_t chat_id
 Identyfikator konferencji lub 0, jeżeli jest to zwykła wiadomość (11.0) Więcej...
 
uint64_t flags
 Flagi wiadomości (11.0) Więcej...
 

Opis szczegółowy

Opis zdarzeń GG_EVENT_MSG i GG_EVENT_MULTILOGON_MSG.

Dokumentacja pól

uin_t sender

Numer nadawcy/odbiorcy.

int msgclass

Klasa wiadomości.

time_t time

Czas nadania.

unsigned char* message

Treść wiadomości.

int recipients_count

Liczba odbiorców konferencji.

uin_t* recipients

Odbiorcy konferencji.

int formats_length

Długość informacji o formatowaniu tekstu.

void* formats

Informacje o formatowaniu tekstu.

uint32_t seq

Numer sekwencyjny wiadomości.

char* xhtml_message

Treść wiadomości w formacie XHTML.

uint64_t chat_id

Identyfikator konferencji lub 0, jeżeli jest to zwykła wiadomość (11.0)

uint64_t flags

Flagi wiadomości (11.0)


Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z pliku: