libgadu  1.12.2
 All Struktury Danych Pliki Funkcje Zmienne Definicje typów Wyliczenia Wartości wyliczeń Definicje Grupay Strony
Pola danych
Dokumentacja struktury gg_event_notify60

Opis zdarzenia GG_EVENT_NOTIFY_REPLY60. Więcej...

Pola danych

uin_t uin
 Numer Gadu-Gadu. Więcej...
 
int status
 Nowy status. Więcej...
 
uint32_t remote_ip
 Adres IP dla połączeń bezpośrednich. Więcej...
 
uint16_t remote_port
 Port dla połączeń bezpośrednich. Więcej...
 
int version
 Wersja protokołu. Więcej...
 
int image_size
 Maksymalny rozmiar obsługiwanych obrazków w KiB. Więcej...
 
char * descr
 Opis statusu. Więcej...
 
time_t time
 Czas powrotu. Więcej...
 

Opis szczegółowy

Opis zdarzenia GG_EVENT_NOTIFY_REPLY60.

Dokumentacja pól

uin_t uin

Numer Gadu-Gadu.

W ostatnim elemencie jest równy 0, a pozostałe pola są niezainicjowane.

int status

Nowy status.

uint32_t remote_ip

Adres IP dla połączeń bezpośrednich.

uint16_t remote_port

Port dla połączeń bezpośrednich.

int version

Wersja protokołu.

int image_size

Maksymalny rozmiar obsługiwanych obrazków w KiB.

char* descr

Opis statusu.

time_t time

Czas powrotu.


Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z pliku: