libgadu  1.12.2
 All Struktury Danych Pliki Funkcje Zmienne Definicje typów Wyliczenia Wartości wyliczeń Definicje Grupay Strony
Pola danych
Dokumentacja struktury gg_event_notify_descr

Opis zdarzenia GG_EVENT_NOTIFY_DESCR. Więcej...

Pola danych

struct gg_notify_replynotify
 Informacje o liście kontaktów. Więcej...
 
char * descr
 Opis status. Więcej...
 

Opis szczegółowy

Opis zdarzenia GG_EVENT_NOTIFY_DESCR.

Dokumentacja pól

struct gg_notify_reply* notify

Informacje o liście kontaktów.

char* descr

Opis status.


Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z pliku: