libgadu  1.12.2
 All Struktury Danych Pliki Funkcje Zmienne Definicje typów Wyliczenia Wartości wyliczeń Definicje Grupay Strony
Pola danych
Dokumentacja struktury gg_event_pong110

Opis zdarzenia GG_EVENT_PONG110. Więcej...

Pola danych

time_t time
 Aktualny czas na serwerze. Więcej...
 

Opis szczegółowy

Opis zdarzenia GG_EVENT_PONG110.

Dokumentacja pól

time_t time

Aktualny czas na serwerze.


Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z pliku: