libgadu  1.12.2
 All Struktury Danych Pliki Funkcje Zmienne Definicje typów Wyliczenia Wartości wyliczeń Definicje Grupay Strony
Pola danych
Dokumentacja struktury gg_event_typing_notification

Opis zdarzenia GG_EVENT_TYPING_NOTIFICATION. Więcej...

Pola danych

uin_t uin
 Numer rozmówcy. Więcej...
 
int length
 Długość tekstu. Więcej...
 

Opis szczegółowy

Opis zdarzenia GG_EVENT_TYPING_NOTIFICATION.

Dokumentacja pól

uin_t uin

Numer rozmówcy.

int length

Długość tekstu.


Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z pliku: