libgadu  1.12.2
 All Struktury Danych Pliki Funkcje Zmienne Definicje typów Wyliczenia Wartości wyliczeń Definicje Grupay Strony
Pola danych
Dokumentacja struktury gg_event_user_data_attr

Atrybut użytkownika. Więcej...

Pola danych

int type
 Typ atrybutu. Więcej...
 
char * key
 Klucz. Więcej...
 
char * value
 Wartość Więcej...
 

Opis szczegółowy

Atrybut użytkownika.

Dokumentacja pól

int type

Typ atrybutu.

char* key

Klucz.

char* value

Wartość


Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z pliku: