libgadu  1.12.2
 All Struktury Danych Pliki Funkcje Zmienne Definicje typów Wyliczenia Wartości wyliczeń Definicje Grupay Strony
Pola danych
Dokumentacja struktury gg_event_userlist100_reply

Opis zdarzenia GG_EVENT_USERLIST100_REPLY. Więcej...

Pola danych

char type
 Rodzaj odpowiedzi. Więcej...
 
uint32_t version
 Aktualna wersja listy kontaktów na serwerze. Więcej...
 
char format_type
 Typ formatu listy kontaktów (żądany w gg_userlist100_request.format_type) Więcej...
 
char * reply
 Treść listy kontaktów w przesyłanej wersji i formacie. Więcej...
 

Opis szczegółowy

Opis zdarzenia GG_EVENT_USERLIST100_REPLY.

Dokumentacja pól

char type

Rodzaj odpowiedzi.

uint32_t version

Aktualna wersja listy kontaktów na serwerze.

char format_type

Typ formatu listy kontaktów (żądany w gg_userlist100_request.format_type)

char* reply

Treść listy kontaktów w przesyłanej wersji i formacie.


Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z pliku: