libgadu  1.12.2
 All Struktury Danych Pliki Funkcje Zmienne Definicje typów Wyliczenia Wartości wyliczeń Definicje Grupay Strony
Pola danych
Dokumentacja struktury gg_event_userlist100_version

Opis zdarzenia GG_EVENT_USERLIST100_VERSION. Więcej...

Pola danych

uint32_t version
 Numer wersji listy kontaktów na serwerze. Więcej...
 

Opis szczegółowy

Opis zdarzenia GG_EVENT_USERLIST100_VERSION.

Dokumentacja pól

uint32_t version

Numer wersji listy kontaktów na serwerze.


Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z pliku: