libgadu  1.12.2
 All Struktury Danych Pliki Funkcje Zmienne Definicje typów Wyliczenia Wartości wyliczeń Definicje Grupay Strony
Pola danych
Dokumentacja struktury gg_event_xml_event

Opis zdarzenia GG_EVENT_XML_EVENT. Więcej...

Pola danych

char * data
 Bufor z komunikatem. Więcej...
 

Opis szczegółowy

Opis zdarzenia GG_EVENT_XML_EVENT.

Dokumentacja pól

char* data

Bufor z komunikatem.


Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z pliku: