libgadu  1.12.2
 All Struktury Danych Pliki Funkcje Zmienne Definicje typów Wyliczenia Wartości wyliczeń Definicje Grupay Strony
Pola danych
Dokumentacja struktury gg_file_info

Odpowiednik struktury WIN32_FIND_DATA z API WIN32. Więcej...

Pola danych

uint32_t mode
 dwFileAttributes Więcej...
 
uint32_t ctime [2]
 ftCreationTime Więcej...
 
uint32_t atime [2]
 ftLastAccessTime Więcej...
 
uint32_t mtime [2]
 ftLastWriteTime Więcej...
 
uint32_t size_hi
 nFileSizeHigh Więcej...
 
uint32_t size
 nFileSizeLow Więcej...
 
uint32_t reserved0
 dwReserved0 Więcej...
 
uint32_t reserved1
 dwReserved1 Więcej...
 
unsigned char filename [GG_MAX_PATH-14]
 cFileName Więcej...
 
unsigned char short_filename [14]
 cAlternateFileName Więcej...
 

Opis szczegółowy

Odpowiednik struktury WIN32_FIND_DATA z API WIN32.

Wykorzystywana przy połączeniach bezpośrednich do wersji Gadu-Gadu 6.x.

Dokumentacja pól

uint32_t mode

dwFileAttributes

uint32_t ctime[2]

ftCreationTime

uint32_t atime[2]

ftLastAccessTime

uint32_t mtime[2]

ftLastWriteTime

uint32_t size_hi

nFileSizeHigh

uint32_t size

nFileSizeLow

uint32_t reserved0

dwReserved0

uint32_t reserved1

dwReserved1

unsigned char filename[GG_MAX_PATH-14]

cFileName

unsigned char short_filename[14]

cAlternateFileName


Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z pliku: