libgadu  1.12.2
 All Struktury Danych Pliki Funkcje Zmienne Definicje typów Wyliczenia Wartości wyliczeń Definicje Grupay Strony
Pola danych
Dokumentacja struktury gg_header

Pola danych

uint32_t type
 
uint32_t length
 

Dokumentacja pól

uint32_t type
uint32_t length

Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z pliku: