libgadu  1.12.2
 All Struktury Danych Pliki Funkcje Zmienne Definicje typów Wyliczenia Wartości wyliczeń Definicje Grupay Strony
Pola danych
Dokumentacja struktury gg_http

Połączenie HTTP. Więcej...

Pola danych

int fd
 Obserwowany deskryptor. Więcej...
 
int check
 Informacja o żądaniu odczytu/zapisu (patrz gg_check_t) Więcej...
 
int state
 Aktualny stan połączenia (patrz gg_state_t) Więcej...
 
int error
 Kod błędu dla GG_STATE_ERROR (patrz gg_error_t) Więcej...
 
int type
 Rodzaj sesji (patrz gg_session_t) Więcej...
 
int id
 Identyfikator sesji. Więcej...
 
int timeout
 Czas pozostały do zakończenia stanu. Więcej...
 
int(* callback )(struct gg_http *)
 Funkcja zwrotna. Więcej...
 
void(* destroy )(struct gg_http *)
 Funkcja zwalniania zasobów. Więcej...
 
int async
 Flaga połączenia asynchronicznego. Więcej...
 
int pid
 Identyfikator procesu rozwiązującego nazwę serwera. Więcej...
 
int port
 Port. Więcej...
 
char * query
 Zapytanie HTTP. Więcej...
 
char * header
 Odebrany nagłówek. Więcej...
 
int header_size
 Rozmiar wczytanego nagłówka. Więcej...
 
char * body
 Odebrana strona. Więcej...
 
unsigned int body_size
 Rozmiar strony. Więcej...
 
void * data
 Dane prywatne usługi HTTP. Więcej...
 
char * user_data
 Dane prywatne użytkownika (nie są zwalniane) Więcej...
 
void * resolver
 Dane prywatne procesu lub wątku rozwiązującego nazwę Więcej...
 
unsigned int body_done
 Liczba odebranych bajtów strony. Więcej...
 
gg_resolver_t resolver_type
 Sposób rozwiązywania nazw serwerów. Więcej...
 
int(* resolver_start )(int *fd, void **private_data, const char *hostname)
 Funkcja rozpoczynająca rozwiązywanie nazwy. Więcej...
 
void(* resolver_cleanup )(void **private_data, int force)
 Funkcja zwalniająca zasoby po rozwiązaniu nazwy. Więcej...
 

Opis szczegółowy

Połączenie HTTP.

Tworzone przez gg_http_connect(), zwalniane przez gg_http_free().

Dokumentacja pól

int fd

Obserwowany deskryptor.

int check

Informacja o żądaniu odczytu/zapisu (patrz gg_check_t)

int state

Aktualny stan połączenia (patrz gg_state_t)

int error

Kod błędu dla GG_STATE_ERROR (patrz gg_error_t)

int type

Rodzaj sesji (patrz gg_session_t)

int id

Identyfikator sesji.

int timeout

Czas pozostały do zakończenia stanu.

int(* callback)(struct gg_http *)

Funkcja zwrotna.

void(* destroy)(struct gg_http *)

Funkcja zwalniania zasobów.

int async

Flaga połączenia asynchronicznego.

int pid

Identyfikator procesu rozwiązującego nazwę serwera.

int port

Port.

char* query

Zapytanie HTTP.

char* header

Odebrany nagłówek.

int header_size

Rozmiar wczytanego nagłówka.

char* body

Odebrana strona.

unsigned int body_size

Rozmiar strony.

void* data

Dane prywatne usługi HTTP.

char* user_data

Dane prywatne użytkownika (nie są zwalniane)

void* resolver

Dane prywatne procesu lub wątku rozwiązującego nazwę

unsigned int body_done

Liczba odebranych bajtów strony.

gg_resolver_t resolver_type

Sposób rozwiązywania nazw serwerów.

int(* resolver_start)(int *fd, void **private_data, const char *hostname)

Funkcja rozpoczynająca rozwiązywanie nazwy.

void(* resolver_cleanup)(void **private_data, int force)

Funkcja zwalniająca zasoby po rozwiązaniu nazwy.


Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z pliku: