libgadu  1.12.2
 All Struktury Danych Pliki Funkcje Zmienne Definicje typów Wyliczenia Wartości wyliczeń Definicje Grupay Strony
Pola danych
Dokumentacja struktury gg_image_queue

Kolejka odbieranych obrazków. Więcej...

Pola danych

uin_t sender
 Nadawca obrazka. Więcej...
 
uint32_t size
 Rozmiar obrazka. Więcej...
 
uint32_t crc32
 Suma kontrolna CRC32. Więcej...
 
char * filename
 Nazwa pliku. Więcej...
 
char * image
 Bufor z odebranymi danymi. Więcej...
 
uint32_t done
 Rozmiar odebranych danych. Więcej...
 
struct gg_image_queuenext
 Kolejny element listy. Więcej...
 
uint32_t packet_type
 Rodzaj odbieranych pakietów. Więcej...
 

Opis szczegółowy

Kolejka odbieranych obrazków.

Dokumentacja pól

uin_t sender

Nadawca obrazka.

uint32_t size

Rozmiar obrazka.

uint32_t crc32

Suma kontrolna CRC32.

char* filename

Nazwa pliku.

char* image

Bufor z odebranymi danymi.

uint32_t done

Rozmiar odebranych danych.

struct gg_image_queue* next

Kolejny element listy.

uint32_t packet_type

Rodzaj odbieranych pakietów.

W niektórych przypadkach (przy multilogowaniu) serwer wysyła nam dwie kopie obrazka jako dwa różne typy pakietów


Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z pliku: