libgadu  1.12.2
 All Struktury Danych Pliki Funkcje Zmienne Definicje typów Wyliczenia Wartości wyliczeń Definicje Grupay Strony
Pola danych
Dokumentacja struktury gg_login60

Pola danych

uint32_t uin
 
uint32_t hash
 
uint32_t status
 
uint32_t version
 
uint8_t dunno1
 
uint32_t local_ip
 
uint16_t local_port
 
uint32_t external_ip
 
uint16_t external_port
 
uint8_t image_size
 
uint8_t dunno2
 

Dokumentacja pól

uint32_t uin
uint32_t hash
uint32_t status
uint32_t version
uint8_t dunno1
uint32_t local_ip
uint16_t local_port
uint32_t external_ip
uint16_t external_port
uint8_t image_size
uint8_t dunno2

Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z pliku: