libgadu  1.12.2
 All Struktury Danych Pliki Funkcje Zmienne Definicje typów Wyliczenia Wartości wyliczeń Definicje Grupay Strony
Pola danych
Dokumentacja struktury gg_msg_recipients

Pola danych

uint8_t flag
 
uint32_t count
 

Dokumentacja pól

uint8_t flag
uint32_t count

Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z pliku: