libgadu  1.12.2
 All Struktury Danych Pliki Funkcje Zmienne Definicje typów Wyliczenia Wartości wyliczeń Definicje Grupay Strony
Pola danych
Dokumentacja struktury gg_msg_richtext

Pola danych

uint8_t flag
 
uint16_t length
 

Dokumentacja pól

uint8_t flag
uint16_t length

Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z pliku: