libgadu  1.12.2
 All Struktury Danych Pliki Funkcje Zmienne Definicje typów Wyliczenia Wartości wyliczeń Definicje Grupay Strony
Pola danych
Dokumentacja struktury gg_msg_richtext_color

Struktura opisującą kolor tekstu dla atrybutu GG_FONT_COLOR. Więcej...

Pola danych

uint8_t red
 Składowa czerwona koloru. Więcej...
 
uint8_t green
 Składowa zielona koloru. Więcej...
 
uint8_t blue
 Składowa niebieska koloru. Więcej...
 

Opis szczegółowy

Struktura opisującą kolor tekstu dla atrybutu GG_FONT_COLOR.

Dokumentacja pól

uint8_t red

Składowa czerwona koloru.

uint8_t green

Składowa zielona koloru.

uint8_t blue

Składowa niebieska koloru.


Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z pliku: