libgadu  1.12.2
 All Struktury Danych Pliki Funkcje Zmienne Definicje typów Wyliczenia Wartości wyliczeń Definicje Grupay Strony
Pola danych
Dokumentacja struktury gg_msg_richtext_image

Strukturya opisująca obrazek wstawiony do wiadomości dla atrubutu GG_FONT_IMAGE. Więcej...

Pola danych

uint16_t unknown1
 Nieznane pole o wartości 0x0109. Więcej...
 
uint32_t size
 Rozmiar obrazka. Więcej...
 
uint32_t crc32
 Suma kontrolna CRC32 obrazka. Więcej...
 

Opis szczegółowy

Strukturya opisująca obrazek wstawiony do wiadomości dla atrubutu GG_FONT_IMAGE.

Dokumentacja pól

uint16_t unknown1

Nieznane pole o wartości 0x0109.

uint32_t size

Rozmiar obrazka.

uint32_t crc32

Suma kontrolna CRC32 obrazka.


Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z pliku: