libgadu  1.12.2
 All Struktury Danych Pliki Funkcje Zmienne Definicje typów Wyliczenia Wartości wyliczeń Definicje Grupay Strony
Pola danych
Dokumentacja struktury gg_multilogon_id_t

Identyfikator sesji multilogowania. Więcej...

Pola danych

uint8_t id [8]
 

Opis szczegółowy

Identyfikator sesji multilogowania.

Dokumentacja pól

uint8_t id[8]

Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z pliku: