libgadu  1.12.2
 All Struktury Danych Pliki Funkcje Zmienne Definicje typów Wyliczenia Wartości wyliczeń Definicje Grupay Strony
Pola danych
Dokumentacja struktury gg_pubdir

Wynik operacji na katalogu publicznym. Więcej...

Pola danych

int success
 Flaga powodzenia operacji. Więcej...
 
uin_t uin
 Otrzymany numer lub 0 w przypadku błędu. Więcej...
 
gg_pubdir_error_t error
 Powód błędu. Więcej...
 

Opis szczegółowy

Wynik operacji na katalogu publicznym.

Dokumentacja pól

int success

Flaga powodzenia operacji.

uin_t uin

Otrzymany numer lub 0 w przypadku błędu.

Powód błędu.


Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z pliku: