libgadu  1.12.2
 All Struktury Danych Pliki Funkcje Zmienne Definicje typów Wyliczenia Wartości wyliczeń Definicje Grupay Strony
Pola danych
Dokumentacja struktury gg_pubdir50_entry

Pole zapytania lub odpowiedzi katalogu publicznego. Więcej...

Pola danych

int num
 Numer wyniku. Więcej...
 
char * field
 Nazwa pola. Więcej...
 
char * value
 Wartość pola. Więcej...
 

Opis szczegółowy

Pole zapytania lub odpowiedzi katalogu publicznego.

Dokumentacja pól

int num

Numer wyniku.

char* field

Nazwa pola.

char* value

Wartość pola.


Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z pliku: