libgadu  1.12.2
 All Struktury Danych Pliki Funkcje Zmienne Definicje typów Wyliczenia Wartości wyliczeń Definicje Grupay Strony
Pola danych
Dokumentacja struktury gg_socket_manager_t

Struktura opisująca funkcje zarządzające gniazdami, jeżeli aplikacja sama je obsługuje. Więcej...

Pola danych

void * cb_data
 Dane prywatne aplikacji. Więcej...
 
gg_socket_manager_connect_cb_t connect_cb
 Funkcja tworząca nowe gniazdo. Więcej...
 
gg_socket_manager_close_cb_t close_cb
 Funkcja niszcząca gniazdo. Więcej...
 
gg_socket_manager_read_cb_t read_cb
 Funkcja odczytująca dane z gniazda. Więcej...
 
gg_socket_manager_write_cb_t write_cb
 Funkcja wysyłająca dane przez gniazdo. Więcej...
 

Opis szczegółowy

Struktura opisująca funkcje zarządzające gniazdami, jeżeli aplikacja sama je obsługuje.

Dokumentacja pól

void* cb_data

Dane prywatne aplikacji.

Funkcja tworząca nowe gniazdo.

Funkcja niszcząca gniazdo.

Funkcja odczytująca dane z gniazda.

Funkcja wysyłająca dane przez gniazdo.


Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z pliku: