libgadu  1.12.2
 All Struktury Danych Pliki Funkcje Zmienne Definicje typów Wyliczenia Wartości wyliczeń Definicje Grupay Strony
Pola danych
Dokumentacja struktury gg_status

Pola danych

uint32_t uin
 
uint32_t status
 

Dokumentacja pól

uint32_t uin
uint32_t status

Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z pliku: