libgadu  1.12.2
 All Struktury Danych Pliki Funkcje Zmienne Definicje typów Wyliczenia Wartości wyliczeń Definicje Grupay Strony
Pola danych
Dokumentacja struktury gg_status60

Pola danych

uint32_t uin
 
uint8_t status
 
uint32_t remote_ip
 
uint16_t remote_port
 
uint8_t version
 
uint8_t image_size
 
uint8_t dunno1
 

Dokumentacja pól

uint32_t uin
uint8_t status
uint32_t remote_ip
uint16_t remote_port
uint8_t version
uint8_t image_size
uint8_t dunno1

Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z pliku: