libgadu  1.12.2
 All Struktury Danych Pliki Funkcje Zmienne Definicje typów Wyliczenia Wartości wyliczeń Definicje Grupay Strony
Pola danych
Dokumentacja struktury gg_token

Token autoryzacji niektórych operacji HTTP. Więcej...

Pola danych

int width
 Szerokość obrazka. Więcej...
 
int height
 Wysokość obrazka. Więcej...
 
int length
 Liczba znaków w tokenie. Więcej...
 
char * tokenid
 Identyfikator tokenu. Więcej...
 

Opis szczegółowy

Token autoryzacji niektórych operacji HTTP.

Dokumentacja pól

int width

Szerokość obrazka.

int height

Wysokość obrazka.

int length

Liczba znaków w tokenie.

char* tokenid

Identyfikator tokenu.


Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z pliku: