libgadu  1.12.2
 All Struktury Danych Pliki Funkcje Zmienne Definicje typów Wyliczenia Wartości wyliczeń Definicje Grupay Strony
Pola danych
Dokumentacja struktury gg_tvbuff

Pola danych

const char * buffer
 
size_t length
 
size_t offset
 
int valid
 

Dokumentacja pól

const char* buffer
size_t length
size_t offset
int valid

Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z pliku: