libgadu  1.12.2
 All Struktury Danych Pliki Funkcje Zmienne Definicje typów Wyliczenia Wartości wyliczeń Definicje Grupay Strony
Lista rzeczy do zrobienia
Plik events.c
Poprawna obsługa gg_proxy_http_only
Plik pubdir50.c
Zoptymalizować konwersję CP1250<->UTF8. Obecnie robiona jest testowa konwersja, żeby poznać długość tekstu wynikowego.