libgadu  1.12.2
 All Struktury Danych Pliki Funkcje Zmienne Definicje typów Wyliczenia Wartości wyliczeń Definicje Grupay Strony
Funkcje
Dokumentacja pliku pubdir50.c

Obsługa katalogu publicznego od wersji Gadu-Gadu 5.x. Więcej...

Funkcje

gg_pubdir50_t gg_pubdir50_new (int type)
 Tworzy nowe zapytanie katalogu publicznego. Więcej...
 
static int gg_pubdir50_add_n (gg_pubdir50_t req, int num, const char *field, const char *value)
 
int gg_pubdir50_add (gg_pubdir50_t req, const char *field, const char *value)
 Dodaje pole zapytania. Więcej...
 
int gg_pubdir50_seq_set (gg_pubdir50_t req, uint32_t seq)
 Ustawia numer sekwencyjny zapytania. Więcej...
 
void gg_pubdir50_free (gg_pubdir50_t s)
 Zwalnia zasoby po zapytaniu lub odpowiedzi katalogu publicznego. Więcej...
 
uint32_t gg_pubdir50 (struct gg_session *sess, gg_pubdir50_t req)
 Wysyła zapytanie katalogu publicznego do serwera. Więcej...
 
int gg_pubdir50_handle_reply_sess (struct gg_session *sess, struct gg_event *e, const char *packet, int length)
 
const char * gg_pubdir50_get (gg_pubdir50_t res, int num, const char *field)
 Pobiera pole z odpowiedzi katalogu publicznego. Więcej...
 
int gg_pubdir50_count (gg_pubdir50_t res)
 Zwraca liczbę wyników odpowiedzi. Więcej...
 
int gg_pubdir50_type (gg_pubdir50_t res)
 Zwraca rodzaj zapytania lub odpowiedzi. Więcej...
 
uin_t gg_pubdir50_next (gg_pubdir50_t res)
 Zwraca numer, od którego należy rozpocząc kolejne wyszukiwanie. Więcej...
 
uint32_t gg_pubdir50_seq (gg_pubdir50_t res)
 Zwraca numer sekwencyjny zapytania lub odpowiedzi. Więcej...
 

Opis szczegółowy

Obsługa katalogu publicznego od wersji Gadu-Gadu 5.x.

Do zrobienia:
Zoptymalizować konwersję CP1250<->UTF8. Obecnie robiona jest testowa konwersja, żeby poznać długość tekstu wynikowego.

Dokumentacja funkcji

static int gg_pubdir50_add_n ( gg_pubdir50_t  req,
int  num,
const char *  field,
const char *  value 
)
static

Dodaje lub zastępuje pole zapytania lub odpowiedzi katalogu publicznego.

Parametry
reqZapytanie lub odpowiedź
numNumer wyniku odpowiedzi (0 dla zapytania)
fieldNazwa pola
valueWartość pola
Zwraca
0 jeśli się powiodło, -1 w przypadku błędu
int gg_pubdir50_handle_reply_sess ( struct gg_session sess,
struct gg_event e,
const char *  packet,
int  length 
)